สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้อมูลทั่วไป

สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์(Republic of El Salvador)

 

- เป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 18 ของไทยในลาตินอเมริกา

- เป็นประเทศขนาดเล็กที่สุดและประชากรหนาแน่นที่สุดในอเมริกากลาง  

- รัฐฐาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ      

- มีความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐฯ (US - CAFTA)

- มีความตกลงการค้าเสรีกลุ่มอเมริกากลางกับชิลีในปี 2542 และกับปานามาในปี 2545

- สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561

 

 

ข้อมูลทั่วไป

 

 

พื้นที่

21,041 ตารางกิโลเมตร

เท่ากับ จ. กาญจนบุรี

ประธานาธิบดี

Mr. Salvador Sánchez Cerén*
(
ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2557)

 

 

เมืองหลวง

กรุงซันซัลวาดอร์

รมว.กต.

Mr. Carlos Alfredo Castaneda Magaña

(ตั้งแต่ 30 ก.ค. 2561)

 

 

ประชากร

6.108 ล้านคน

วันชาติ

15 ก.ย.

 

 

ภาษา

สเปน

วันสถาปนาความสัมพันธ์กับไทย

24 ก.ย. 2530

 

 

ศาสนา

โรมันคาทอลิกร้อยละ 57        โปรเตสแตนท์ร้อยละ 21

 

 

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2560) *ข้อมูลจาก EIU

 

 

GDP

24.40 พันล้าน USD*

(ไทย 455 พันล้าน USD)

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ และโคลอน (Colón)
1 USD = 1 โคลอน

 

 

GDP per Capita

3,888 USD 

 (ไทย 6,730 USD)

ทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานน้ำ พลังงานใต้พิภพ ปิโตรเลียม ทองคำ

 

 

GDP Growth

ร้อยละ 2.3* (ไทยร้อยละ 3.9)

อุตสาหกรรม

แปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม ปุ๋ย
ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ โลหะเบา

 

 

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.60* (ไทยร้อยละ 0.2)

 

 

สินค้าส่งออก

กาแฟ น้ำตาล สิ่งทอ ทองคำ เอธานอล เคมีภัณฑ์ ไฟฟ้า                       

ตลาดส่งออกสำคัญ

สหรัฐฯ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส คอสตาริกา นิการากัว

 

 

สินค้านำเข้า

วัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภค เชื้อเพิลง อาหาร ปิโตรเลียม ไฟฟ้า                                     

ตลาดนำเข้าสำคัญ

สหรัฐฯ กัวเตมาลา จีน เม็กซิโก ฮอนดูรัส

 

 

สถิติที่สำคัญ (2561)

 

มูลค่าการค้ารวม

 

51.14 ล้าน USD (47.74 ล้าน USD ในปี 2560) โดยไทยได้ดุลการค้า 32.33 ล้าน USD มูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.11 ไทยได้ดุลการค้ามาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี 2555

สินค้าส่งออกของไทย

(สินค้า 5 อันดับแรก)

มูลค่า 41.73 ล้าน USD ได้แก่ 1) รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2) ด้ายและด้ายเส้นใยประดิษฐ์ 3) ผลิตภัณฑ์ยาง 4) เตรื่องซักผ้า เครื่องซักแห้งและส่วนประกอบ และ 5) เส้นใยประดิษฐ์

สินค้านำเข้าจากเอลซัลวาดอร์

(สินค้า 5 อันดับแรก)

มูลค่า 9.40 ล้าน USD ได้แก่ 1) สัตว์น้ำสด แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 2) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 3) เสื้อผ้าสำเร็จรูป 4) กาแฟ ชา เครื่องเทศ และ 5) เคมีภัณฑ์

ชาวเอลซัลวาดอร์เดินทางเข้าไทย

สนง. เอลซัลวาดอร์ในไทย

สนง. ไทยในเอลซัลวาดอร์

686 คน

กรุงเทพฯ (สกม.) โดย สอท.เอลซัลวาดอร์ ณ กรุงนิวเดลี มีเขตอาณาครอบคลุมไทย

กรุงซันซัลวาดอร์ (สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์) โดย สอท. ณ กรุงซันติอาโก มีเขตอาณาครอบคลุมเอลซัลวาดอร์


 

Language