สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

เขตการปกครองส่วนภูมิภาคของชิลี

1. ภูมิภาคอาริกาและปารินาโกตา (Arica y Parinacota)

เมืองหลวง อาริกา พื้นที่ 16,898.6 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ อาริกา และปารินาโกตา ประชากร 189,644 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 11.22 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การประมง อุตสาหกรรมการผลิต ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาแอนดีส (Andes) ที่มีความสูงและประกอบด้วยภูเขาไฟ ไฟ ซึ่งลาดไปทางด้านตะวันออก ทำให้มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ส่วนที่ราบชายฝั่งทะเลมีความกว้างไม่เกินสองกิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของเมืองอะริก้า แม่น้ำสายสำคัญประกอบด้วยแม่น้ำเลากา (Lauca) และยูตา (Lluta) นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบชุงการา (Chungar?) ซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่สูงที่สุดในโลกด้วย ภูมิอากาศ แบบทะเลทราย

2. ภูมิภาคตาราปากา (Tarapac?)

เมืองหลวง อิกิเก (Iquique) พื้นที่ 41,799.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ ตามารูกัล (Tamarugal) และอิกิเก ประชากร 238,950 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 5.65 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (โดยเฉพาะทองแดงและโซเดียมคลอไรด์) การท่องเที่ยว (เมืองอิกิเก้เป็นที่ตั้งของเขตปลอดภาษี) การประมง อุตสาหกรรมการผลิต ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาแอนดีส ที่มีความสูงและประกอบด้วยภูเขาไฟ ซึ่งลาดไปทางด้านตะวันออก ทำให้มีลักษณะเป็นที่ราบสูง นอกจากนี้ ยังมีที่ราบตามหุบเขาแนวยาวที่ประกอบด้วยที่ราบ และมีเทือกเขาชายฝั่งทะเลที่ช่วยลดอิทธิพลของมหาสมุทร ส่วนที่ราบชายฝั่งทะเลมีความกว้างไม่เกินสองกิโลเมตร และเป็นที่ตั้งของเมืองอิกิเก ภูมิอากาศ แบบทะเลทราย

3. ภูมิภาคอันโตฟากัสตา (Antofagasta)

เมืองหลวง อันโตฟากัสตา พื้นที่ 126, 049.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ โตโกปิย่า (Tocopilla) เอล โลอา (El Loa) และอันโตฟากัสตา ประชากร 493,984 คน(สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 3.9 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (โดยเฉพาะทองแดง ซึ่งมีผลผลิตคิดเป็น 57% ของทองแดงที่ผลิตได้ในประเทศ) อุตสาหกรรมพลังงาน การก่อสร้าง ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเทือกเขาแอนดีส เทือกเขาชายฝั่งทะเลที่ลาดไปทางตะวันตก ส่วนที่ราบตามหุบ เขาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของทะเลทรายอะตากาม่า (Atacama) ที่ราบชายฝั่งทะเลแคบและเป็นที่ตั้งของเมือง หลักได้แก่ อันโตฟากัสตา โตโกปิย่า ตัลตัล (Taltal) และเมฆิยอนเนส (Mejillones) ภูมิอากาศ แบบทะเลทราย แห้งแล้งและขาดแคลนน้ำ ส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเล อากาศดี เนื่องจากได้รับอิทธิพลจาก กระแสน้ำอุ่นฮัมโบลด์

4. ภูมิภาคอะตากามา (Atacama)

เมืองหลวง โกเปียโป (Copiap?) พื้นที่ 75,176.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ ชาญารัล (Cha?aral) อูอาสโก (Huasco) และโกเปียโป ประชากร 254.336 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 3.4 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (ทองแดง เหล็ก ทองคำ เงิน โมลิบดีนัม) เกษตรกรรม (โดยเฉพาะการปลูกองุ่นเป็น ผลไม้ส่งออก) การประมง ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบ ที่ราบชายฝั่งทะเลและเทือกเขาชายฝั่งทะเล ภูมิอากาศ พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบทะเลทราย และมีฝนตกในฤดูหนาว

5. ภูมิภาคโกกิมโบ (Coquimbo)

เมืองหลวง ลา เซเรนา (La Serena) พื้นที่ 40,579.9 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ เอลกี (Elqui) ลิมารี (Limar?) และโชอาปา (Choapa) ประชากร 603,210 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 14.8 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (โดยเฉพาะแร่แมงกานีส ทองแดง เหล็กและทองคำ) เกษตรกรรม (โดยเฉพาะการ ปลูกองุ่นชนิดรับประทานเป็นผลไม้ และชนิดผลิตเหล้าปิสโก้) การประมง (โดยเฉพาะการส่งออกอาหาร ทะเลแช่แข็ง) และการท่องเที่ยว ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ตอนใต้ของภาคเหนือของชิลี และเป็นที่ตั้งของส่วนที่แคบที่สุดในประเทศที่มีความกว้าง 90 กิโลเมตร ภูมิประเทศประกอบด้วย ชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มตกตะกอน เทือกเขาเป็นแนวขวาง ซึ่ง ประกอบด้วยหุบเขาสำคัญสามแห่งได้แก่ เอลกี ลิมารี และโชอาปา ภูมิอากาศ ภูมิอากาศเป็นแบบทะเลทราย และแบบทุ่งหญ้าสเตปป์ แห้งแล้งและมีฝนตกในฤดูหนาว

6. ภูมิภาคบัลปาไรโซ (Valpara?so)

เมืองหลวง บัลปาไรโซ (เป็นที่ตั้งของอาคารรัฐสภาแห่งชาติ (Congreso Nacional)) พื้นที่ 16,396.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ เปตอร์กา (Petorca) โลส อันเดส (Los Andes) ซาน เฟลิเป เด อากอนกากัว (San Felipe de Aconcagua) กิโยตา (Quillota) ซันอันโตนิโอ (San Antonio) เกาะปาสกัว (Isla de Pascua) และบัลปาไรโซ ประชากร 1,539,852 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 94.1 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยเมืองที่มีประชากร อาศัยอยู่มากที่สุด ได้แก่ เมืองบีนญา เดล มาร์ (Vi?a del Mar) เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่าเรือ การอุตสาหกรรม (ยาสูบ รถยนต์ ซีเมนต์ ถลุงแร่ และน้ำมัน) เกษตรกรรม การก่อสร้าง และการท่องเที่ยว (โรงแรม อาหารและคาสิโน นอกจากนี้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่เมืองบีนญา เดล มาร์ จะมีการจัดเทศกาลเพลง “Festival de la canci?n de Vi?a del Mar” ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวปี ละจำนวนมาก) ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเล ที่มีทั้งส่วนที่เป็นพื้นทรายและหน้าผา ที่ราบลุ่มตกตะกอน เทือกเขาเป็นแนว ขวาง และที่ลุ่มน้ำกึ่งแห้งแล้ง ภูมิอากาศ ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าสเตปป์ อากาศอบอุ่นและมีฝนตกมากในฤดูหนาว และในที่สูงมีอากาศหนาว

7. นครหลวงซันติอาโก (Metropolitana de Santiago)

เมืองหลวง กรุงซันติอาโก (เมืองหลวงของประเทศ) ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการบริหาร อุตสาหกรรรม ธุรกิจการเงินและ วัฒนธรรม พื้นที่ 15,403.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงซันติอาโก ชากาบูโก (Chacobuco) กอร์ดิเยรา (Cordillera) มาอีโป (Ma?po) เมลิปียา (Melipilla) และตาลากันเต (Talagante) ประชากร 6,061,185 คน(สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 392.1 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ การอุตสาหกรรม ธุรกิจการเงิน การบริการ และการค้า ภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ภาคกลางของประเทศ ที่ประกอบด้วยหุบเขาตามยาว เทือกเขาอันเดสและเทือกเขาตามแนว ชายฝั่ง และที่ลุ่มน้ำ โดยมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำมาอีโป (Ma?po) ภูมิอากาศ อากาศอบอุ่น มีฤดูแล้งที่ยาวนาน ส่วนพื้นที่เทือกเขาอุณหภูมิต่ำและปริมาณฝนมากขึ้นตามความสูง

8. ภูมิภาคลิแบร์ตาดอร์ เฆเนรัล แบร์นาร์โด้ โอ ฮิกกินส์ (Libertador General Bernardo O’Higgins)

เมืองหลวง รังกากัว (Rancagua) พื้นที่ 16,387 ตารางกิโลเมตรซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ กาชาโปอัล (Cachapoal) โกลชากัว (Colchagua) และการ์เดนัล กาโร (Cardenal Caro) ประชากร 780,627 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 47.2 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เกษตรกรรม (โดยเฉพาะผลไม้ประเภทแอปเปิ้ล องุ่น ลูกแพร์) เหมืองแร่ การค้า การอุตสาหกรรม ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเลที่เป็นหาดทรายและหน้าผา เทือกเขาชายฝั่งทะเลและหุบเขาตามยาว ที่ลุ่ม แม่น้ำรังกากัวทางตอนเหนือ รวมทั้งเทือกเขาอันเดสด้วย ภูมิอากาศ แบบเมดิเตเรเนียน ซึ่งมีอากาศอบอุ่นและฝนตกในฤดูหนาว ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นตามระดับความสูงของพื้นที่

9. ภูมิภาคเมาเล (Maule)

เมืองหลวง ตัลกา (Talca) พื้นที่ 30,296.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ กูริโก (Curic?) ลินาเรส (Linares) กาอูเกเนส (Cauquenes) และตัลกา ประชากร 908,097 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 29.8 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เกษตรกรรม (เป็นภูมิภาคที่มีการผลิตข้าว หัวบีท และถั่วได้ผลดี และยังเป็นพื้นที่สำหรับการผลิตผลไม้เพื่อการส่งออก) อุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรม การผลิตพลังงานไฟฟ้า ภูมิประเทศ ที่ราบชายฝั่งทะเล เทือกเขาชายฝั่งทะเล หุบเขาตามยาว เทือกเขาอันเดส ภูมิอากาศ แบบเมดิเตอร์เรเนียน

10. ภูมิภาคบิโอ บิโอ (B?o B?o)

เมืองหลวง กอนเซปซิออน (Concepci?n) พื้นที่ 37,062.6 ตารางกิโลเมตรซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ ญูเบล (?uble) อาราวโก (Arauco) บีโอ บีโอ และกอนเซปซิออน ประชากร 1,861,562 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 50 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมป่าไม้ การประมง (ทั้งสองประเภทเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลัก) การอุตสาหกรรม การผลิต ไฟฟ้า (18%ของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในประเทศ) นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือสำคัญของประเทศถึง 5 แห่ง ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเล เทือกเขาชายฝั่งทะเลและเทือกเขาอันเดส เทือกเขานาอูเอลบูตา (Nahuelbuta) หุบเขาตามยาวทางตอนเหนือของภูมิภาค ภูมิอากาศ อากาศอบอุ่น ประกอบด้วยฤดูแล้งและฤดูฝนที่มีฝนตกชุก ?

11. ภูมิภาคอาราวกาเนีย (Araucan?a)

เมืองหลวง เตมูโก (Temuco) พื้นที่ 31,842.3 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ มาเยโก (Malleco) และเกาติน (Caut?n) ประชากร 869,535 คน(สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 27.2 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เกษตรกรรม (โดยเฉพาะการปลูกธัญญาหารประเภทต่างๆ โดยเป็นพื้นที่เพาะปลูกธัญญาหารหลักของ ประเทศ ) ปศุสัตว์และอุตสาหกรรมป่าไม้ (โดยเฉพาะไม้สนและยูคาลิปตัส) ภูมิประเทศ ประกอบด้วยที่ราบชายฝั่งทะเล เทือกเขาชายฝั่งทะเล หุบเขาตามยาว และเทือกเขาอันเดส ภูมิอากาศ ประกอบด้วยอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่มีความชื้นต่ำ ฝนตกชุกซึ่งได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทร อากาศ อบอุ่นซึ่งมีฤดูแล้งที่สั้น อากาศอบอุ่นฝนตกชุกตามอิทธิพลอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน อากาศหนาวฝนตก ชุกและความหนาวจากน้ำแข็งตามความสูงของพื้นที่

12. ภูมิภาคโลส ริโอส (Los R?os)

เมืองหลวง บัลดิเบีย (Valdivia) พื้นที่ 18.429.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 2 จังหวัด ได้แก่ รังโก (Ranco) และบัลดิเบีย ประชากร 356,396 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 19.3 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรมป่าไม้ การท่องเที่ยว การศึกษาระดับอุดมศึกษา ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาอันเดส ที่มีลักษณะเป็นภูเขาไฟ เทือกเขาชายฝั่งทะเล ที่ราบชายฝั่งทะเล และหุบเขา ตามยาว นอกจากนี้ยังประกอบด้วยทะเลสาบรวม 7 แห่ง ภูมิอากาศ อากาศอบอุ่นแบบชายฝั่งตะวันตกซึ่งได้รับอิทธิพลจากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน ที่เอื้อต่อการเพาะปลูก และการเติบโตของป่าแบบบัลดิเบีย มีฝนตกตลอดทั้งปีโดยมากที่สุดในฤดูหนาว

13. ภูมิภาคโลส ลาโกส (Los Lagos)

เมืองหลวง ปัวร์โต มอนต์ (Puerto Montt) พื้นที่ 48,584.5 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ โอซอร์โน (Osorno) ยันกิอูเอ (Llanquihue) ชิโลเอ (Chilo?) และปาเลนา (Palena) ประชากร 716,739 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 14.8 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เกษตรกรรม การปศุสัตว์ อุตสาหกรรมป่าไม้ การประมง การอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว (ประกอบด้วย สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งแหล่งที่อยู่ใกล้เมืองเข้าถึงได้ง่ายและมีศักยภาพในการ พัฒนาสูง และแหล่งที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เต็มที่ ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก) ภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขาอันเดส ทางเหนือเป็นหุบเขาตามยาวครอบคลุมพื้นที่จังหวังโอซอร์โนและยันกิอูเอ ส่วนทางตอนใต้ หุบเขาดังกล่าวบรรจบกับทะเล ทำให้เกิดเกาะ ฟยอร์ด และลำธารจำนวนมาก ซึ่งประกอบ กันเป็นหมู่เกาะชิโลเอ ภูมิอากาศ อากาศอบอุ่นฝนตกชุก โดยมีปริมาณน้ำฝน 1,600-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ฝนตกตลอดปี

14. ภูมิภาคไอเซน เดล เฆเนรัล คาร์ลอส อีบาเญส เดล กัมโป (Ays?n del General Carlos Ib??ez del Campo)

เมืองหลวง โกอีอาอีเก (Coyhaique) พื้นที่ 108,494.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ เฆเนรัล การ์เรรา (General Carrera) กาปิตัน พรัท (Capit?n Prat) ไอเซน (Ays?n) และโกอีอาอีเก ประชากร 91,492 คน (สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 0.8 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ การปศุสัตว์ ป่าไม้ การท่องเที่ยวและการประมง ซึ่งแม้จะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้เทคโนโลยี เนื่องจากถูกจำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศ แต่ก็มีศักยภาพในการพัฒนาและมีทรัพยากรทางทะเลมาก ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการจมของธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นเกาะ หุบเขาตอนกลาง เทือกเขาอันดินา แนวเขาลาดไปทางตะวันออก มีทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้แก่ ทะเลสาบเฆเนรัล การ์เรร่า และทะเลสาบโอฮิกกินส์ ภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากภูมิอากาศขั้วโลก อากาศหนาวฝนตกชุก ทุ่งหญ้าสเตปป์อากาศหนาว และมี น้ำแข็งตามความสูงของพื้นที่

15. ภูมิภาคมากายาเนสและอันตาร์กติกาของชิลี (Magallanes y la Ant?rtica Chilena)

เมืองหลวง ปุนตา อาเรนัส (Punta Arenas) พื้นที่ 132,297.2 ตารางกิโลเมตร (ภาคพื้นทวีป) ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 4 จังหวัด ได้แก่ อุลติมา เอสเปรันซา (?tilma Esperanza) เตียร่า เดล ฟูเอโก (Tierra del Fuego) อันตาร์กติกาของชิลี และมากายาเนส ประชากร 150,826 คน(สถิติปี 2002) โดยมีความหนาแน่น 1.1 คนต่อตารางกิโลเมตร เศรษฐกิจ เหมืองแร่ (โดยเฉพาะน้ำมัน ก๊าซ และคาร์บอน) การอุตสาหกรรม การปศุสัตว์ (โดยเฉพาะการเลี้ยงแกะ) การ ประมงและการท่องเที่ยว (ซึ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสองประเภทของภูมิภาคที่มีการเติบโตสูง) ภูมิประเทศ เป็นภูมิภาคที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศและมีความยาวที่สุดของประเทศ ประกอบด้วยพื้นที่สองทวีปคือ อเมริกาใต้ (132,297.2 ตารางกิโลเมตร) และอันตาร์กติกา (1,250,000 ตารางกิโลเมตร) โดยภูมิประเทศ เป็นอ่าว ลำธาร ฟยอร์ด ปากแม่น้ำ หมู่เกาะ และที่ราบมากายาเนส ภูมิอากาศ อากาศหนาว ความชื้นสูง อากาศแบบทุ่งหญ้าสเตปป์หนาว มีน้ำแข็งตลอด อากาศแบบทุนดร้าและขั้วโลก ที่มา www.gobiernodechile.cl
Language