สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

ข้อมูลทั่วไป ชิลี


สถานที่ตั้ง

ฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ระหว่างแนวเทือกเขาแอนดีสกับมหาสมุทรแปซิฟิก

 • ทิศเหนือติดประเทศเปรู
 • ทิศใต้ติดขั้วโลกใต้
 • ทิศตะวันออกติดประเทศโบลิเวียและอาร์เจนตินา
 • ทิศตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิก

พื้นที่

เนื้อที่ 756,946 ตร. กม. มีความยาวประมาณ 4,200 กม. มีความกว้างเฉลี่ยประมาณ 177 กม. มีช่วงกว้างที่สุดเพียง 362 กม. และอีก 8,000 กม. ในส่วนของแอนตาร์กติก

ภาษาราชการ ภาษาสเปน
ภูมิอากาศ ภูมิอากาศไม่หนาวจัด ความชื้นโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50
วันชาติ 18 กันยายน [ได้รับเอกราชจากสเปน ปี พ.ศ. 2353 (ค.ศ. 1810)
เมืองหลวง กรุงซันติอาโก ตั้งขึ้นโดยกัปตันเรือชาวสเปนชื่อ เปโดร เด วาลดีเวีย (Pedro de Valdivia) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2084 (ค.ศ. 1541)
ประชากร ประมาณ 18.4 ล้านคน
ผู้ตั้งถิ่นฐาน ส่วนใหญ่ได้แก่ชาวสเปน เยอรมัน อังกฤษ อิตาเลียน อาหรับ และยูโกสลาเวีย
ศาสนา ร้อยละ 76.7 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิก และร้อยละ 13.25 นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ ร้อยละ 5.8 ไม่นับถือศาสนาใดๆ และร้อยละ 4.3 นับถือศาสนาอื่นๆ
สกุลเงิน เปโซชิลี โดยอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เท่ากับ 655 เปโซ ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
เวลาต่างจากไทย ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน มี.ค.–วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ต.ค. ช้ากว่าไทย 11 ชม.
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ต.ค.–วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน มี.ค. ช้ากว่าไทย 10 ชม.
ระบบการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ของประชาชน เป็นประมุขและหัวหน้ารัฐบาลวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันคือ ฉบับปี ค.ศ. 1980 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือ นาย Sebastián Piñera Echenique เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561
ระบบศาล ประกอบด้วยศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

ข้อมูลเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน (2561)

GDP 299 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
GDP per capita 16,143 ดอลลาร์สหรัฐ
GDP growth ร้อยละ 4 (EIU)
อัตราเงินเฟ้อ 2.6 (EIU)
อัตราค่าแรงขั้นต่ำ 301,000 เปโซชิลี หรือประมาณ 459.54 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อเดือน
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 6.9
ทรัพยากรธรรมชาติ ทองแดง สินแร่ ไม้ แร่ลิเทียม แร่ไนเตรท อัญมณี ประมง และผลไม้
สินค้าส่งออก ทองแดง แร่/ตะกรัน/เถ้า ผลไม้/ถั่ว อาหารทะเล เยื่อไม้ ไวน์
สินค้านำเข้า ปิโตรเลียม เครื่องจักรไฟฟ้า ยานพาหนะ พลาสติก ก๊าซธรรมชาติ
ตลาดส่งออก จีน สหรัฐฯ EU, Mercosur ญี่ปุ่น Pacific Alliance เกาหลีใต้ อินเดีย
ตลาดนำเข้า จีน สหรัฐฯ EU, Mercosur, Pacific Alliance ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เอกวาดอร์
FDI 8,224 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าการค้ารวมไทย-ชิลี 1,231.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยส่งออกไปชิลี 779.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ไทยนำเข้าจากชิลี 452.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
การลงทุนของชิลีในไทย บริษัท Sigdo Koppers ผลิตลูกเหล็กเพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่
บริษัท Soquimich ผลิตปุ๋ย
บริษัท Crystal Lagoon ก่อสร้างสระว่ายน้ำและทะเลเทียม
การลงทุนของไทยในชิลี นักลงทุนชาวไทยในชิลียังมีอยู่น้อยและเป็นรายเล็ก (ร้านอาหารไทย ร้านนวด/สปา ร้านขายเสื้อผ้าและของที่ระลึก)
จำนวนนักท่องเที่ยว ชาวชิลีไปไทยจำนวน 17,665 คน (ระหว่างเดือนมกราคม-กันยายน 2561) และชาวไทยไปชิลีจำนวน 1,380 คน (ในปี 2561)
จุดแข็ง/ศักยภาพของชิลี
 • มี FTA มากที่สุดในโลก จำนวน 26 ฉบับ กับ 64 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ และมี Double Taxation Treaties กับ 32 ประเทศ
 • สนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติ โดยเปิดตลาดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนและถือหุ้นได้ร้อยละ 100
 • มีกฎหมายแรงงานที่เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการลงทุน ทำให้อยู่ในลำดับที่ 55 ของ World Bank Doing Business 2018
 • บริษัทต่างชาติสามารถได้รับผลประโยชน์จากการที่ชิลีมี FTA กับ 64 เขตเศรษฐกิจ
 • มีอัตราภาษีศุลกากรต่ำที่สุดในลาตินอเมริกา ประมาณร้อยละ 6
 • มีเสถียรภาพทางการเมือง มีความมั่นคงในด้านการลงทุน แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี มีความเสียงต่ำ
 • มีอัตราอาชญากรรม (crime rate) และการคอร์รัปชั่นต่ำที่สุดในอเมริกา
 • มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทำให้ชิลีเป็นผู้ผลิตและส่งออกทองแดง องุ่น พลัมสดและบลูเบอร์รี่อันดับ 1 ของ โลก และส่งออกเนื้อปลาแซลมอนสดและแช่แข็งอันดับ 2 ของโลกรองจากนอร์เวย์
 • มีแร่ทองแดงร้อยละ 20 ของโลก และแหล่งแร่ลิเธียมร้อยละ 52 ของโลก (ผลิตลิเธียมร้อยละ 40 ของโลก)
 • มีความโดดเด่นด้านดาราศาสตร์ ทะเลทราย Atacama ทางตอนเหนือของชิลี ได้ชื่อว่ามีท้องฟ้าใสที่สุดในโลก ทำให้มีหลายประเทศมาติดตั้งกล้องดูดาว เพื่อศึกษาระบบสุริยจักรวาล และคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2020 ทะเลทราย Atacama จะเป็นที่ตั้งของกล้องดูดาวจากทั่วโลกมากถึงร้อยละ 70
 • เป็นประเทศแรกจากภูมิภาคอเมริกาใต้ที่เข้าเป็นสมาชิก OECD เมื่อปี ค.ศ. 2010
 • อยู่ในลำดับที่ 33 ของ Global Competitiveness Report 2018 และอันดับ 1 ของภูมิภาค
 • มีความก้าวหน้าด้านวัตถกรรมสูงที่สุดในลาตินอเมริกา (Global Innovation Index 2018 อยู่ลำดับที่ 47 จาก 126 ประเทศทั่วโลก)


Language