สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
PANAMA
Royal Thai General Honorary Consulate
Consulado General Honorario Real de Tailandia
Ciudad de Panama
 
Address: Calle 1ra El Carmen, Edificio Centro Empresarial
Mar del Sur, Piso 4, Local 414
Ciudadde Panamá, Panamá
Phone number. (507)394-2429 -3942430
e-mail: consulpanthai@gmail.com,cadejanon@fasa.com.pa,cadejanon@me.com
 
 
COSTARICA
Royal Thai Honorary Consulate
Consulado Honorario Real de Tailandia
SAN JOSE
Honorary Consul: Juan Carlos Morales

Address:
Antigua Subaru Los Yoses250 metros Norte
Contiguo Hotel Jade, San Jose, Costa Rica

Phone number: (506)2281-1416
e-mail:thaicostarica@gmail.com,jcmorales@miltitelcr.com
 
 
 
EL SALVADOR
 
Royal Thai General Honorary Consulate
ConsuladoGeneral Honorario Real de Tailandia
 
Honorary Consul:  Ricardo Moran
Address:
Centro Comercial Loma Linda , Alameda M.E. Araujo y Calle Loma Linda, local2-C, Col. San Benito, San Salvador, El Salvador
Phone Number. (503) 2566-6767-8
Mobile phone: (50-3) 78741122
e-mail: info@actos.com.sv


 

 

 

 

 

 

 

Language