สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

Staff

La Embajada

1. H.E. Mrs. Sarikan Pholmani Ambassador
2. MS. Nilobol Pimdee Counsellor
3. MS. Duagrpon Darongsuwan Second Secretary
4. MRS. Wanida Kalimuthoo Attaché (Administrative)

Office of Commercial Affair

  MS. Chulalak Khemthong Minister Counsellor

Avenida Andres Bello 2777
Oficina 2802,Las Condes,
Santiago,Republic of Chile
Tel. (56-2) 2203-3386,2203-3387
Fax: (56-2) 2203-3391
E-mail: thaitrade@ttcsantiago.cl

Language