สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

Donation to Elderly Service


$GUEST

28/05/2019

Image
Donation to the Chilean Elderly Service on behalf of the COronation of H.R.M the Kin Rama X

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ออท. ศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก มอบเงินบริจาคจำนวน 1 ล้านเปโซชิลี ในนามของรัฐบาลไทย ชุมชนไทย ในชิลี และประชาชนชาวไทย ให้แก่โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ SENAMA ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมของชิลี เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์และของใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ในเขตเทศบาล 3 แห่งของกรุงซันติอาโก ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562


Coronavirus

06/02/2020

Template

04/10/2019

Visit to El Salvador

24/04/2019

Template

19/12/2018

Language