สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

พิธีถวายพระพรชัยมงคล


RTECHILE

08/05/2019

Image
พิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๐๙ น. นางศริกานต์ พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมครอบครัว หน่วยงานทีมประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนชุมชนไทยในสาธารณรัฐชิลีและครอบครัว เครดิตช่างภาพ Ricardo General


Coronavirus

06/02/2020

Template

04/10/2019

Visit to El Salvador

24/04/2019

Template

19/12/2018

Language