สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

Visit to El Salvador


RTECHILE

24/04/2019

Image
H.E. Ms. Sarikan Pholmany visits El Salvador

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 2562 ออท. ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Salvador Sánchez Cerén ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี โดยได้สนทนาเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่างๆ รวมทั้ง แสดงความยินดีต่อการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทยที่ผ่านมา


Coronavirus

06/02/2020

Template

04/10/2019

Template

19/12/2018

Language