สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

สารจากเอกอัครราชทูต


RTECHILE

30/01/2019

Image
สารจากเอกอัครราชทูต

สารจากเอกอัครราชทูต

พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ นี้ ดิฉัน ในนามของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ทุกคน ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่มายังพี่น้องชาวไทยในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ทุก ๆ ท่าน พร้อมครอบครัว และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือของท่านทั้งหลาย โปรดอภิบาล และดลบันดาลให้พี่น้องคนไทยและครอบครัว แคล้วคลาดจากภยันตราย และประสบแต่ สิ่งอันพึงปรารถนาอันเป็นสิริมงคลทุกประการ
ในปี ๒๕๖๑ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น ดิฉันได้มีโอกาสได้พบปะและแนะนำตัวในฐานะเอกอัครราชทูตใหม่กับพี่น้องชาวไทยเป็นครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนมิถุนายน หลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นาน จากนั้น ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็ได้ริเริ่มกิจกรรมที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในต่างแดนของพี่น้องชาวไทยในชิลี ได้แก่ (๑) กิจกรรมการนั่งบำเพ็ญกุศลนั่งวิปัสสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนไทยในต่างแดน โดยนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดนวมินราชูทิศ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศสมาที่ชิลีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม นอกจากกิจกรรมทางศาสนาแล้ว (๒) ในต้นเดือนกันยายน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรที่มากประสบการณ์และคุณวุฒิ มาสอนการประกอบอาหารไทยให้พี่น้องคนไทยในชิลีที่ทำกิจการร้านอาหารไทย และแม่บ้านที่สนใจ ได้เรียนรู้เมนูใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับเมนูอาหารในร้านอาหารไทยในชิลี และเพื่อเป็นอาชีพเสริม ซึ่งได้รับความสนใจมากทีเดียว และอยากให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดอีกในอนาคต (๓) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พวกเราได้มาชุมนุม สังสรรค์เนื่องในวันเทศกาลลอยกระทง ซึ่งถือเป็นภาพกิจกรรมที่งดงาม เพราะถือเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยที่มีมาหลายร้อยปีให้คงอยู่ต่อไปไม่ว่าคนไทยจะอยู่ที่ใดในโลก (๔) ล่าสุด ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะนาฏศิลป์จากอ่างทอง จำนวน ๑๓ คน มาแสดงนาฏศิลป์ไทยทั้งในกรุงซันติอาโก เมือง Rancaqua และเมือง San Antonio ซึ่งพี่น้องชาวไทยและชาวชิลีได้ให้ความสนใจเข้าชมกันจำนวนหลายร้อยคน นับเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทุกคน ดังนั้น ในปี ๒๕๖๒ นี้ ดิฉันจึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อกิจกรรมดี ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ พี่น้องชาวไทยในชิลี และในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ อีก ๓ ประเทศ ได้แก่ ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ และหวังว่า ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้รับความร่วมมืออันดียิ่ง จากพี่น้องชาวไทยในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังเช่นที่ผ่านมา
สำหรับปี ๒๕๖๒ นี้ ข่าวดีรับปีใหม่ ข่าวแรกที่พี่น้องชาวไทยบางท่านอาจจะทราบแล้ว คือ กำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หรือในหลวงรัชกาล ที่ ๑๐ โดยตามประกาศสำนักพระราชวังเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีฯ ในช่วงวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นับเป็นช่วงมหามงคลที่พสกนิกรชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ต่างปิติยินดีที่ได้ทราบข่าว
ข่าวสำคัญอีกประการที่จะเกี่ยวข้องกับพี่น้องชาวไทยทุกคน คือ การเลือกตั้งทั่วไป ที่คาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้ (โดยยังรอการประกาศวันอย่างเป็นทางการจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง) ซึ่งหากเป็นไปตามกำหนดวันที่คาดไว้ คือ ๒๔ กุมภาพันธ์ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร หรือการลงคะแนนใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของพี่น้องชาวไทยในต่างแดน จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ จึงขอเรียนเชิญให้พี่น้องชาวไทยทุกคนในชิลี ปานามา คอสตาริกา และเอลซัลวาดอร์ โปรดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของท่านในการลงคะแนน ซึ่งจะเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอให้กรุณาติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง สถานที่ วันและเวลาได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembchile.org) และเฟสบุ๊ค Royal Thai Embassy in Santiago, Chile อย่างใกล้ชิดต่อไป
พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน
สถานเอกอัครราชทูตฯ ห่วงใยในความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตในประเทศชิลีด้วยความสะดวกสบายและปลอดภัยทั้งของท่านและครอบครัว จึงขอถือโอกาสนี้ย้ำว่า ปัจจุบันรัฐบาลชิลีได้เปลี่ยนกฏระเบียบในการเข้าเมืองใหม่ โดยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ต้องการมาท่องเที่ยว ยังสามารถเดินทางเข้าชิลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้เป็นเวลา ๙๐ วัน อย่างไรก็ดี สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเพื่อมาทำงานในประเทศชิลี จะต้องยื่นขอวีซ่าประเภททำงาน ตั้งแต่ต้นทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตชิลีประจำประเทศไทย หรือในประเทศที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ โดยท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าหลังจากเดินทางมาถึงแล้วได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาในการพักอาศัยในประเทศชิลี ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นมา) อย่างเคร่งครัด และโดยที่ชิลีตั้งอยู่ในเขตวงแหวนไฟของโลก มีแผ่นดินไหวบ่อย เพื่อความไม่ประมาท สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในกรณีฉุกเฉินจากเหตุแผ่นดินไหว ได้ทางเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ (www.thaiembchile.org) หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับคนไทยในชิลี” และติดตามข่าวแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ จากหน่วยงานของชิลี (ONEMI) ได้อีกทางหนึ่ง
ดิฉัน และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกคนยินดีและพร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ และให้บริการด้านกงสุลแก่พี่น้องคนไทยทุกคนที่ต้องการติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยท่านสามารถติดต่อกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข +๕๖๒ ๒๗๑๗ ๓๙๕๙ ระหว่างเวลาราชการ (โปรดดูตารางวันหยุดราชการประจำปี ๒๕๖๒ ในเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูต ภายใต้หัวข้อ “เกี่ยวกับ สอท.”) หรือ Hot Line หมายเลข +๕๖๙ ๘๗๓๕ ๔๐๐๒ ในกรณีฉุกเฉิน หรือผ่านอินบอกซ์ของเฟสบุ๊ค หรือ Whatsapp ของฝ่ายกงสุลได้ตลอดเวลา
ท้ายสุดนี้ ขออัญเชิญพรปีใหม่ ๒๕๖๒ ที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก ได้ประทานแก่ปวงชนชาวไทยมายังพี่น้องชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้รับทราบ เพื่อความสิริมงคลโดยทั่วกัน
ศริกานต์ พลมณี
เอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโกสทานทูตเอกอีครราชทูต ณ กรุงซานติอาโก ขยายเวลาปิดทำการชั่วคราว

01/04/2020

ประกาศด่วนที่สุดสำหรับคนไทยเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องใช้เพื่อกลับไทย

27/03/2020

ประกาศสทานทูตเอกอัครราชทู ณ กรุงซานติอาโก ที่ ๔/๒๕๖๓

21/03/2020

การปรับวันและเวลาทำการของฝ่ายกงสุล

18/03/2020

ประกาศมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

28/02/2020

ประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

28/02/2020

Thailand's Statement on Situation in Iraq (แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก)

06/01/2020

Template

13/12/2019

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 www.asean2019.go.th

12/09/2019

***คำเตือน สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่จะเดินทางเข้าชิลี โดยผ่านประเทศที่สาม***

09/09/2019

ผลลัพธ์จากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

12/07/2019

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

19/06/2019

สรุป มหรสพสมโภช

12/06/2019

Donation to Elderly Service

28/05/2019

THAI SELECT CERTIFICATION

18/05/2019

กิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพร 4 พค 2562

08/05/2019

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

08/05/2019

H.E. Ms. Sarikan Pholmani visits El Salvador

24/04/2019

Press Release about Sri Lanka bombings

24/04/2019

Sustaining the Planet for our Future Generations

05/04/2019

ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งฯ ต่อ ฯพณฯ นาย Juan Carlos Varela Rodriguez

28/03/2019

ประกาศราคากลาง

16/03/2019

ELECTIONS 2019

13/03/2019

อย่าลืม ..... วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ศกนี้ พวกเราคนไทยมีนัดใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ในการหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อเล

07/03/2019

“เกื้อกูลผู้สูงวัย สังคมไทยน่าอยู่”

07/03/2019

กรมการปกครองร่วมกับกรมการกงสุล มอบบริการรับรองเอกสารราชการ 2 ภาษา ของขวัญแด่ประชาชน

28/02/2019

Note

20/02/2019

อย่าลืมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

14/02/2019

ประกาศราคากลาง การปรับปรุงกันสาดพร้อมโครงสร้าง อาคารทำเนียบ ออท.

12/02/2019

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

28/01/2019

Startup ไทย สร้างชื่อไกลถึงชิลี

12/01/2019

Travel Safety Tips

19/12/2018

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

19/12/2018

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง

07/11/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

07/11/2018

การมอบตราสัญลักษณ์ THAI SELECT ให้กับร้าน Thai House

07/11/2018

งาน FRUIT TRADE 2018

07/11/2018

Language