สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561


arthasit.s

19/12/2018

Image
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ได้จัดงานเลี้ยงรับรองในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Eduardo Frei อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีซึ่งปัจจุบันเป็นเอกอัครราชทูตพิเศษของประธานาธิบดีด้านกิจการเอเชียแปซิฟิค มาเป็นแขกเกียรติยศ และมีผู้แทนจากคณะทูตานุทูตประจำกรุงซันติอาโก ภาคธุรกิจ กลุ่ม Friends of Thailand และชุมชนไทยในกรุงซันติอาโก รวมประมาณ 200 คน เข้าร่วมงาน

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม สำหรับชาวไทยทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติไทยแล้ว ยังเป็นวันดินโลกด้วยอันเป็นการถวายพระเกียรติโดยองค์การสหประชาชาติ ในพระปรีชาญาณด้านการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 และได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐชิลีที่มีความใกล้ชิดกันมาตลอด 56 ปี โดยไทยมีความตกลงการค้าเสรีกับชิลีเป็นประเทศแรกในภูมิภาคลาตินอเมริกาและถือเป็นความตกลงการค้าเสรีที่นักธุรกิจไทยใช้ประโยชน์มากที่สุด ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนก็มีความใกล้ชิดกัน ดังจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวจากไทยและชิลีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ปี 2562 ยังเป็นปีสำคัญสำหรับไทยและชิลี เนื่องจากไทยจะเป็นประธานอาเซียน และชิลีจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค ท้ายสุด เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนชาวชิลี และมิตรประเทศทุกชาติ ที่ส่งแรงใจไปช่วยทีมหมูป่าในเหตุการณ์เมื่อเดือน กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไป


Language