สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

งาน FRUIT TRADE 2018


07/11/2018

Image
งาน FRUIT TRADE 2018

งาน Fruit Trade เป็นงานสัมมนาวิชาการและงานแสดงสินค้าเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของชิลี จัดโดยสมาคมผู้ผลิตผลไม้ของชิลี (The Chilean Federation of Fruit Producers- Fedefruta) ร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของชิลี (PROCHILE) โดยเป็นเวทีใหญ่ประจำปีให้ผู้ผลิตและส่งออกผักผลไม้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ได้แสดงศักยภาพ และพบหารือทางธุรกิจกับผู้นำเข้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจจากประเทศต่างๆ ได้โดยตรง

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การจับคู่ทางธุรกิจในรูปแบบ international business round table , งานสัมมนาวิชาการ และการจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการให้ผู้นำเข้าที่สนใจได้เยี่ยมชมสวนผลไม้และการบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกด้วย

งาน Fruit Trade จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีถัดไป มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2562


Language