สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงซันติอาโก

Royal Thai Embassy in Santiago, Chile

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง


07/11/2018

Image
เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามา

เอกอัครราชทูตฯ ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้ง แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐปานามา

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ออท.ศริกานต์ พลมณี ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งแต่งตั้งให้ดำรงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐปานามา ถิ่นพำนัก ณ สาธารณรัฐชิลรต่อนาย Luis Miguel Hincapié รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศปานามา

El lunes 8 de octubre de 2018, la Excelentísima señora Sarikan Pholmani presentó, ante el Excelentísimo señor Luis Miguel Hincapié, Vice Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, las copias de las Cartas Credenciales que la acreditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de Tailandia en la República de Panamá, concurrente desde la Chile.


Language